ДО УВАГИ БАНКІВ

01

20 березня 2018 року набудуть чинності зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Національного банку України від 30.06.2016 № 351.
Відповідно до зазначених змін банки матимуть право використовувати ринкову (справедливу) вартість визначених видів забезпечення з метою розрахунку розміру кредитного ризику, якщо суб’єкт оціночної діяльності, який її визначив, відповідає одночасно таким критеріям:
– інформація про суб’єкта оціночної діяльності включена до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (далі – Державний реєстр);
– суб’єкт оціночної діяльності має чинний сертифікат за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;
– досвід практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п’ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;
– банк отримав інформацію від Фонду державного майна України про те, що в Державному реєстрі немає інформації про суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку, про: порушення нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; рішення судів за фактами непрофесійної оцінки майна; факти порушення обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;
– банк отримав інформацію від Національного банку про те, що в Національному банку немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.
Зважаючи на викладене, Фонд державного майна України надаватиме інформацію про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності з Державного реєстру на запити банків.
Одночасно повідомляємо, що інформацію про суб’єктів оціночної діяльності, зокрема щодо чинності сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна, які в ньому зазначені, можна переглянути на веб-сайті Фонду у розділі Діяльність/Оцінка/Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності/Реєстр суб’єктів оціночної діяльності.
Інформацію про оцінювачів, зокрема щодо їх кваліфікації, можна переглянути у розділі Діяльність/Оцінка/Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності/Реєстр оцінювачів.
Інформацію про оцінювачів, питання щодо професійної оціночної діяльності яких розглядалось Екзаменаційною комісією, можна переглянути у розділі Діяльність/Оцінка/Екзаменаційна комісія/Інформація щодо виконання рішень Екзаменаційної комісії стосовно оцінювачів.

На сайті ФДМУ