Розробка бізнес-планів

Для забезпечення злагодженої роботи своїх клієнтів ТОВ «АКО  ЕКСПЕРТ» виконує весь обсяг робіт зі створення бізнес-планів інвестиційних проектів або надає спеціалістам підприємств конкретну допомогу у формуванні структури бізнес-плану, розрахунку окремих показників тощо.

  Бізнес-план – це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.
Він надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, стрімких змін ринку, дає орієнтири для першочергових заходів, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.