Оцінка майна та майнових прав

ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» надає послуги з оцінки майна та майнових прав за такими напрямами:
    Оцінка об’єктів у матеріальній формі:
–  Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

–   Оцінка машин і обладнання;
–   Оцінка машинних транспортних засобів;
–   Оцінка літальних апаратів;
–   Оцінка судноплавних засобів;
–   Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність
–  Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
–   Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:
Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності;
–    Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;
–  Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.