Due Diligence

  Due Diligence є процедурою формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування. Це система заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості запланованої угоди, інвестиційного проекту.

 ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» з метою захисту інвесторів від «проблемних» угод і несумлінних партнерів професійно здійснює проведення процедури Due Diligence.

 Due Diligence застосовується при необхідності реструктуризації бізнесу, розширенні частки ринку, що належить компанії, диверсифікації бізнесу, угодах купівлі-продажу бізнесу, вирішенні питання ціни і якості придбаних або відчужуваних активів і зобов’язань, а також адекватності корпоративної структури і гнучкості системи управління в купованому або відчужуваному бізнесі, який купується або відчужується, тощо.

 Процедура Due Diligence передбачає збір і аналіз інформації з метою оцінки різноманітних ризиків, пов’язаних з інвестуванням. Це глибока і всебічна перевірка наданої інформації про актив: його фінансовий стан, правовий статус, вартість та інше. Щоб бути впевненим у тому, що надана інформація правдива і достовірна, команда фахівців (юристи, аудитори, економісти) піддають дану інформацію глибокій та всебічній перевірці, аналізується фіннансовий стан, вартість, правовий стан та інше. Надана інформація декілька разів перевіряється на відповідність дійсності. Після окремого аналізу кожного із фахівців, в разі необхідності робиться зведений аналіз.
За результатами перевірки Замовник отримує незалежний офіційний звіт. Форма такого звіту може бути:
– розгорнутою ( разом із звітом подаються додатки з експертними висновками фахівців, джерелами інформації та рекомендаціями;);
–  короткою (у вигляді коротких рекомендацій про подальші кроки замовника).